ข่าว: Hi Internet The Best Wire Broadband Internet Services....Just hi-Speed Every Where...You Live!!!!
กลับหน้าหลัก>>>http://hiinternet.net/
       

Registration Agreement

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก ไฮ อินเตอร์ดเน็ต WEB Board
1. ผู้ที่สมัครสมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
2. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องใช้ Username เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และสามารถใส่สัญลักษณ์อื่นประกอบได้ ยกเว้นตัวอักษรภาษาไทยที่ไม่สามารถใช้ได้สมบูรณ์ในขณะนี้
3. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของเรา
4. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อตกลงของบอร์ดอย่างเคร่งครัดเพื่อความสงบเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านละเมิดกฏ Admin และผู้ดูแลเว็บบอร์ด มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
5. เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง ผู้ดูแลเว็บบอร์ดขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของท่านเองในการรักษาชื่อ Login และ Password ของท่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
6. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ผู้ดูแลเว็บบอร์ดจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ทั้งสิ้น
7. ผู้ดูแลเว็บบอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกหรือหยุดให้บริการระบบสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
8. Username ที่ไม่ได้ Login เข้ามาใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จะถูกลบบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
9. สมาชิกจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ hiinternet.net , สังคม, ศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์  ทั้งในส่วน ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง
10. ไฮ อินเตอร์ดเน็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิกและเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆที่จะเกิด ขึ้น หากคุณได้ทำเนื้อหาที่ผิดต่อข้อตกลงข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ดังนี้ (เงื่อนไขต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
1. สมาชิกจะมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นสมาชิกในการใช้บริการ
2. สมาชิกสามารถส่งข้อความถึงกันได้เพียงแค่คลิกที่ "ส่งข้อความส่วนตัว" หรือ "PM"
3. สมาชิกสามารถแก้ไขและลบข้อความที่โพสต์ได้
4. สมาชิกสามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่อยู่ใน "ปรับแต่งค่าต่าง ๆ"
5. สมาชิกสามารถ "รับ-ยกเลิก" การแจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ตลอดเวลา
หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถาม ผู้ดูแลระบบและทีมงาน ส่ง เมล์ มาที่ teeratam@yahoo.com ได้ตลอดเวลา

ขอบคุณครับ
********************************************************
http://hiinternet.net